Over mij

Stakeholdermanagement

Daadkrachtige projectleider, Bruggenbouwer en Omdenker


Vanuit een resultaatgerichte visie en een procesmatige aanpak werk ik aan het realiseren van succesvol (samen)werkende teams met de focus
op een effectieve dienstverlening binnen het sociaal domein.
Speerpunten: integrale aanpak, methodische werkwijze, lean processtroom, breed draagvlak, effectieve samenwerkingsverbanden, gebruiksvriendelijk inrichten van het applicatiesysteem,  xpertiseontwikkeling en sociale zakelijkheid.

Met mijn bedrijf BISWISE Blooming Performance help ik organisaties hun sociaal maatschappelijke doelstellingen te behalen.